100 % Thành công
Hết hạn: 2020-06-30
Để lại một bình luận

Thưởng thức ưu đãi:

Không chỉ là một trang phục truyền thống mang trong mình hơi thở của văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc, chiếc Áo Dài còn đóng vai trò như một minh chứng hào hùng phản ánh sự biến đổi của xã hội qua từng giai đoạn lịch sử đât nước Việt Nam. Trải qua và thay đổi theo bao thăng trầm của lịch sử, Áo dài đã hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Quốc phục của mình.

Để lại một bình luận