Giảm tới 40% Deal
Nhận khuyến mãi
100 % Thành công
Hết hạn: 2021-01-31
Để lại một bình luận

Thưởng thức ưu đãi:

Nương theo và vượt qua những thăng trầm của từng giai đoạn của lịch sử. Thông qua những câu chữ, vần thơ truyền tải nhiều giá trị và tính tự nghiệm vô cùng to lớn, Sách Văn Học đã trở thành một món ăn, một vị thuốc tinh thần làm dịu tâm hồn trợ giúp cho mọi người có thể quay trở lại hoặc phát triểu hình thành nhân cách tốt đẹp, nhất là những con người đã bị tác động bởi sự “lạnh lùng” của cái xã hội nhiều nghiệt ngã như ngày nay.

Để lại một bình luận