Giá chỉ 170K Deal
Nhận khuyến mãi
100 % Thành công
Hết hạn: 2020-06-30
Để lại một bình luận

Thưởng thức ưu đãi:

Gói SSD Web Hosting Professional
Giá chỉ 170.000VND/tháng
Lựa chọn phổ biến cho nhiều website

  • Với 100GB Dung lượng SSD có thể sử dụng
  • Cài đặt tối đa với 10 Website
  • Có thể sử dụng dược 25 Sub Domain
  • 200 Tài khoản email có thể được thiết lập
  • Mua thêm IP với 65.000VND/tháng
  • 40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
    Để lại một bình luận