100 % Thành công
Hết hạn: 2021-06-30
Để lại một bình luận

Thưởng thức ưu đãi:

Dù bất kỳ lĩnh vực bạn đang kinh doanh hay bất kỳ sản phẩm của bạn đang bán là gì, Marketing luôn là môt yếu tố cực kỳ quan trong không thể thiếu được. Với 83 khóa học Marketing – Truyền thông cho nhiều lĩnh vực tại Kyna.vn, bạn sẽ có thể củng cố rất nhiều kiến thức từ cơ bản cần thiết tối thiểu cho tới phát triển những kỹ năng phát triển nâng cao từ đó xây dựng một nền móng chắc chắn, chuẩn bị để làm bước nhảy cho tương lai. Học chưa chắc sẽ thành công, nhưng muốn thành công chắc chắn phải học. Đừng để mình phải hối hận khi dấn thân vào kinh doanh mà chưa chuẩn bị kỹ.

Để lại một bình luận