100 % Thành công
Hết hạn: 2021-01-31
Để lại một bình luận

Thưởng thức ưu đãi:

Ngân Hàng TMCP Phương Đông OCB đăng tin tuyển dụng trên CareerBuilder với nhiều vị trí công việc
– Vị trí công việc: UI/UX Designer (Mới) làm việc tại Hồ Chí Minh
– Vị trí công việc: Trưởng bộ phận quản lý rủi ro và tuân thủ CNTT (Mới) làm việc tại Hồ Chí Minh
– Vị trí công việc: Chuyên viên thẩm định công cụ làm việc tại Hồ Chí Minh
– Vị trí công việc: Chuyên viên Thẩm định giá (Mới) làm việc tại Hồ Chí Minh
– Vị trí công việc: Chuyên viên cao cấp xây dựng chính sách CNTT (Mới) làm việc tại Hồ Chí Minh

Để lại một bình luận