100 % Thành công
Hết hạn: 2021-01-31
Để lại một bình luận

Thưởng thức ưu đãi:

Secure Web Hosting bắt đầu từ 99K /Tháng

STARTUP 99K /Tháng

 • 2 GB Dung lượng
 • 1 Website
 • 1 core CPU
 • 1 GB RAM
 • Hằng ngày Backup
 • Có Website Builder
 • Có SSL Free
 • Có DNS Failover
 • 100,000 Inode
 • 10 Process
 • 1,024 IOPS
 • 50 MBs IO
 • 10 Entry Process

BUSINESS 145K /Tháng (290K/Tháng)

 • 10 GB Dung lượng
 • 5 Website
 • 2 core CPU
 • 2 GB RAM
 • Hằng ngày Backup
 • Có Website Builder
 • Có SSL Free
 • Có DNS Failover
 • 100,000 Inode
 • 20 Process
 • 1,024 IOPS
 • 50 MBs IO
 • 20 Entry Process

PROFESSIONAL 450K /Tháng

 • 20 GB Dung lượng
 • 10 Website
 • 3 core CPU
 • 3 GB RAM
 • Hằng ngày Backup
 • Có Website Builder
 • Có SSL Free
 • Có DNS Failover
 • 250,000 Inode
 • 20 Process
 • 20,480 IOPS
 • 50 MBs IO
 • 30 Entry Process
Để lại một bình luận