100 % Thành công
Hết hạn: 2020-06-30
Để lại một bình luận

Thưởng thức ưu đãi:

Nằm trong danh sách những cuốn sách về quản lý kinh doanh có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Mặc dù không phải có sách thì sẽ thành công, nhưng muốn thành công thì phải có sách, Mục Tiêu – The Goal là cuốn sách ẩn chứa một thông điệp nghiêm túc mà bạn cần thiết phải có trên tủ sách nếu bạn muốn trơ thành một nhà quản lý thành công. Hiện tại, cuốn sách nổi tiếng này đang được giảm giá 10% tại Alphabooks.vn, chúng tôi tin rằng bạn sẽ không phải thất vọng.

Để lại một bình luận