Giảm đến 100% Deal
Nhận khuyến mãi
100 % Thành công
Hết hạn: 2021-01-31
Để lại một bình luận

Thưởng thức ưu đãi:

Chuyên ngành đào tạo Diễn hoạt 3D của VTC Academy căn cứ vào mô hình Đào tạo tiếp cận năng lực, nhằm mục đích hình thành một hoạt giả dày dạn kinh nghiệm trong diễn hoạt các hoạt cảnh hoạt hình 3D

Để lại một bình luận